poniedziałek, 21 stycznia 2019

Kiedy wniosek o wypłatę zasiłku chorobowego

Od 1 grudnia 2018 r. obowiązują tylko zwolnienia elektroniczne (e-ZLA). 
Lekarze przyzwyczaili się do tej formy wystawiania zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy. Elektroniczne zwolnienie lekarskie automatycznie przesyłane jest do ZUS i pracodawcy, który ma profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). 
Są sytuacje, w których ubezpieczony aby otrzymać wypłatę zasiłku chorobowego, musi złożyć w ZUS odpowiedni wniosek. Jeśli pacjent ma konto na PUE ZUS, może złożyć wniosek przez internet.


Elektroniczne zwolnienia lekarskie to duże ułatwienie dla lekarza, płatnika składek i pacjenta. Od grudnia to jedyna obowiązująca forma. Już 99,6 proc. zwolnień lekarskich w województwie śląskim jest wystawianych w formie elektronicznej. E-ZLA oznacza, że zwolnienie po wystawieniu przez lekarza automatycznie trafia do ZUS i płatnika, który ma profil PUE ZUS. Nadal jednak obowiązują przepisy, które były stosowane także przed wprowadzeniem e-ZLA - w niektórych sytuacjach ubezpieczony musi sam wypełnić i przekazać do ZUS wniosek o zasiłek chorobowy. Taki wniosek można wypełnić i dostarczyć do ZUS papierowo lub elektronicznie - za pośrednictwem profilu na PUE ZUS.

Ubezpieczony musi sam wypełnić i przekazać do ZUS wniosek o zasiłek chorobowy, jeżeli:

• prowadzi działalność pozarolniczą lub jest osobą współpracującą,

• jest osobą duchowną,

• niezdolność do pracy z powodu choroby przypada po ustaniu zatrudnienia (po ustaniu tytułu ubezpieczenia),

• osoba podlega ubezpieczeniom społecznym w Polsce z tytułu zatrudnienia u pracodawcy zagranicznego, który nie ma siedziby w Polsce.


Dokumenty niezbędne do wypłaty zasiłku chorobowego/opiekuńczego w przypadku wydania e-ZLA, jeżeli ZUS jest płatnikiem

Jeżeli jesteś pracownikiem w trakcie zatrudnienia/osobą wykonującą umowę zlecenia - przy pierwszorazowej wypłacie to pracodawca składa zaświadczenie płatnika składek na druku ZUS Z-3/ ZUS Z-3a, gdzie umieszcza informację o wydanym e-ZLA. Jeżeli jest ciąg dalszy niezdolności (bez dnia przerwy), pracodawca składa w ZUS druk ZAS-12, w którym potwierdza podleganie ubezpieczeniu oraz serię i nr wydanego e-ZLA (wniosek może być złożony w innej formie niż sformalizowany dokument).

Jeżeli jesteś pracownikiem po ustaniu zatrudnienia/osobą wykonującą umowę zlecenia po ustaniu ubezpieczenia - przy pierwszorazowej wypłacie pracodawca składa zaświadczenie płatnika składek na druku ZUS Z-3/ZUS Z-3a, gdzie umieszcza informację o wydanym e-ZLA. Jeżeli jest ciąg dalszy niezdolności (bez dnia przerwy), to świadczeniobiorca składa w ZUS wniosek o zasiłek chorobowy ZAS -53 (wniosek może być złożony w innej formie niż sformalizowany dokument).

Jeżeli jesteś osobą prowadzącą działalność/współpracującą - przy pierwszorazowej wypłacie płatnik składa zaświadczenie płatnika składek na druku ZUS Z-3b, gdzie umieszcza informację o wydanym e-ZLA. Jeżeli jest ciąg dalszy niezdolności (bez dnia przerwy), to świadczeniobiorca składa do ZUS wniosek o zasiłek chorobowy ZAS-53 (wniosek może być złożony w innej formie niż sformalizowany dokument).

Wszystkie te dokumenty mogą być złożone przez PUE ZUS.

Ważne! Do zasiłku opiekuńczego dodatkowym dokumentem koniecznym do wypłaty jest wniosek o zasiłek opiekuńczy na druku ZUS Z-15a lub ZUS Z-15b.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz