niedziela, 12 grudnia 2010

Stare dzielnice - nowe możliwości

Trzy szkoły podstawowe: SP nr 8, 32 oraz 36 zorganizowały podsumowanie rocznej realizacji projektu „Stare dzielnice - nowe możliwości”. Impreza odbyła się w SP nr 8, w dniu 10 grudnia 2010 r., w godzinach 15 - 17. Była to prezentacja dorobku dzieci skupionych w różnych kołach zainteresowań. Wystąpiły dzieci z kół: tanecznych, plastycznych, teatralnych, j. angielskiego oraz zespoły wokalne z każdej szkoły. Uczniowie z kół informatycznych i dziennikarskich przygotowali ciekawe prezentacje multimedialne. Zorganizowano wystawę prac plastycznych, gazetek szkolnych oraz materiałów o Unii Europejskiej. Podczas trwania imprezy uczniowie wraz ze swymi nauczycielami tworzyli przepiękne ozdoby choinkowe oraz choinki z gazet sposobem origami.


Stare dzielnice - nowe możliwości Stare dzielnice - nowe możliwości
Stare dzielnice - nowe możliwości Stare dzielnice - nowe możliwości
Stare dzielnice - nowe możliwości Stare dzielnice - nowe możliwości
Stare dzielnice - nowe możliwości Stare dzielnice - nowe możliwości
Stare dzielnice - nowe możliwości Stare dzielnice - nowe możliwości
Stare dzielnice - nowe możliwości Stare dzielnice - nowe możliwości
Stare dzielnice - nowe możliwości Stare dzielnice - nowe możliwości
Stare dzielnice - nowe możliwości Stare dzielnice - nowe możliwości
Stare dzielnice - nowe możliwości Stare dzielnice - nowe możliwości
Stare dzielnice - nowe możliwości Stare dzielnice - nowe możliwości
Stare dzielnice - nowe możliwości Stare dzielnice - nowe możliwości
Stare dzielnice - nowe możliwości Stare dzielnice - nowe możliwości
Stare dzielnice - nowe możliwości Stare dzielnice - nowe możliwości
Stare dzielnice - nowe możliwości Stare dzielnice - nowe możliwości
Stare dzielnice - nowe możliwości Stare dzielnice - nowe możliwości

sobota, 11 grudnia 2010

Stare dzielnice - nowe możliwości 2011

„Festiwal nauki” w Szkole Podstawowej nr 8

1 grudnia po raz kolejny - niestety ostatni, w Szkole Podstawowej nr 8 im. H. Poświatowskiej na Groszu, odbyło się podsumowanie realizacji programu „Stare dzielnice - nowe możliwości” realizowanego przez 3 szkoły SP 36 – w dzielnicy  Wrzosowiak, SP nr 32 w dzielnicy Raków i wspomnianą  SP 8. Nad realizacją programu w zaprzyjaźnionych szkołach, przez 2 lata  czuwała dyrektor  SP 32 mgr Małgorzata Bokwa – koordynator programu, przy skutecznej pomocy dyrektorek SP 36 mgr Zofii Bartoszek i SP 8 mgr Aleksandry Łebek-Jurgielewicz.
Podczas „Festiwalu nauki” uczniowie uczęszczający na zajęcia finansowane z Funduszu Społecznego Unii Europejskiej w każdej z wymienionych szkół, zaprezentowali swoje umiejętności, a nauczyciele dzielili się zdobytym w trakcie realizacji projektu doświadczeniem.
Przed kolegami i koleżankami oraz rodzicami wystąpili uczestnicy zajęć artystycznych: zespoły wokalno - instrumentalne, oraz taneczne. Opiekunowie kół plastycznych przygotowali wystawy prac uczniów, zajęć informatycznych i językowych – video konferencje, a humanistycznych i matematycznych - konkursy.
Występ zespołu instrumentalno- wokalnego ze szkoły nr 36 Prace uczniów z kół plastycznych SP nr 8
Występ zespołu instrumentalno - wokalnego
SP nr 36

Prace uczniów z kół plastycznych
SP nr 8
Luzak Dzieci z koła dziennikarskiego ze szkół:  36 i 8 wydawały szkolne gazetki „Luzak” w 8 i „Cool scool” w 36.


Migawka Uczniowie z 32 uczęszczający na zajęcia koła fotograficznego „Migawka” zaprezentowali swój kunszt i umiejętności w wykonanej przez siebie wystawie zdjęć „Uczymy się i bawimy na zajęciach w SP 32 im. J. Dudy - Gracza”. Jest to krótki reportaż przedstawiający pracę i zabawę  uczniów na poszczególnych zajęciach.


Prace dzieci z kół plastycznych działających w SP 36 Występ dzieci z  zespołu tanecznego z SP 32
Prace dzieci z kół plastycznych
działających w SP 36
Występ dzieci z  zespołu tanecznego z SP 32
Występ dzieci z  zespołu tanecznego z SP 32 Koło wokalno-instrumentalne

Występ dzieci z zespołu tanecznego z SP 32
Występ dzieci z  zespołu
tanecznego z SP 32

W okresie od września do grudnia 2011r. Częstochowskie Szkoły Podstawowe: SP nr 8 z dzielnicy Ostatni Grosz, SP nr 32 z dzielnicy Raków i SP nr 36 z dzielnicy Wrzosowiak realizują ostatni już etap projektu PO KL priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszeniu różnic w jakości usług edukacyjnych pod nazwą „Stare dzielnice – nowe możliwości”. Około 550 uczniów tych szkół uczestniczy w atrakcyjnych zajęciach mających na celu wyrównywanie braków oraz rozwijanie zainteresowań. Dużą popularnością u dzieci cieszą się koła artystyczne- plastyczne, muzyczne, taneczne, teatralne, języka angielskiego, dziennikarskie, humanistyczne, historyczne. Także pasjonaci informatyki, matematyki i przyrody systematycznie pogłębiają swoją wiedzę i umiejętności na ciekawych zajęciach.
W realizacji projektu nauczyciele wykorzystują różnorodne pomoce dydaktyczne pozyskane ze środków UE, w tym piękne i nowoczesne pracownie językowe.
W grudniu br. odbędzie się szereg imprez związanych z zakończeniem projektu np. festiwal nauki, warsztaty i zajęcia otwarte, podczas których dzieci pod kierunkiem nauczycieli zaprezentują swoje osiągnięcia.
Na stronie internetowej projektu http://dzielnice.wikidot.com zamieszczane są reportaże i aktualne wiadomości dotyczące poszczególnych zajęć i warsztatów. 
Zapraszamy do oglądania strony projektu.
Koło plastyczne 1-3 Koło plastyczne 1-3
Koło plastyczne 1-3
Koło plastyczne 1-3
Koło plastyczne 4 - 6 Koło plastyczne 4 - 6
Koło plastyczne 4 - 6
Koło plastyczne 4 - 6
Koło teatralne Koło taneczne
Koło teatralne
Koło taneczne
Koło matematyczne Koło matematyczno - przyrodnicze
Koło matematyczne
Koło matematyczno - przyrodnicze
Koło wokalno-instrumentalne Koło wokalno-instrumentalne
Koło wokalno - instrumentalne
Koło j. angielskiego
Koło wokalno-instrumentalne Koło wokalno-instrumentalne
Koło wokalno - instrumentalne
Koło j. angielskiego