wtorek, 9 października 2018

Głosowanie w londyńczyku

22 października rozpocznie się głosowanie na zadania w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Tym razem będzie można też oddać głos w mobilnym punkcie, który odwiedzi wszystkie dzielnice Częstochowy. Harmonogram w załączniku i na stronie www.konsultacje.czestochowa.pl

Głosowanie rozpocznie się w poniedziałek, 22 października, a zakończy 12 listopada 2018 r.

Głosować można na 4 sposoby:

1. przez Internet, za pomocą aplikacji internetowej do głosowania (trzeba posiadać telefon komórkowy, na który przyjdzie sms z kodem weryfikacyjnym niezbędnym do oddania głosu):

- na stronie internetowej www.konsultacje.czestochowa.pl
- w infomatach miejskich

2. w mobilnym punkcie do głosowania (dostępnym zgodnie z harmonogramem opublikowanym na stronie www.konsultacje.czestochowa.pl)

3. w komisji do głosowania znajdującej się w Urzędzie Miasta Częstochowy, przy ul. Focha 19/21 w pokoju 32, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30

4. w miejscu zamieszkania, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby do Urzędu Miasta Częstochowy. 
Z tej możliwości mogą skorzystać osoby o ograniczonej możliwości ruchowej potwierdzonej orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Potrzebę taką należy zgłosić do Referatu Partycypacji i Konsultacji Społecznych (tel. 34 370 74 98, 34 370 74 97, mail: konsultacje@czestochowa.um.gov.pl) do dnia 19 października 2018 r.

Źródło: UM Częstochowa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz