poniedziałek, 6 marca 2017

Otwarcie wystawy fotografii Eweliny Dziewońskiej-Chudy

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie oraz Galeria Fotopobudka zapraszają na spotkanie w ramach cyklu "Fotografia od podstaw do profesjonalizmu":
 6.03.2017 godz. 19.00


****
Ewelina Dziewońska-Chudy – częstochowianka, absolwentka  Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Podyplomowego Studium Dziennikarstwa i Zarządzania Informacją Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Podyplomowych Studiów Zarządzania kulturą w strukturach Unii Europejskiej w Polskiej Akademii Nauk. Doktorantka w AJD w Częstochowie na kierunku literaturoznawstwo. Współpracowała z Salezjańskim Ośrodkiem Wychowania i Animacji „SOWA”. Obecnie jest zatrudniona w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Laureatka konkursu oraz uczestniczka wielu szkoleń organizowanych przez Narodowe Centrum Kultury. Współuczestniczy przy tworzeniu szaty graficznej, katalogów, stron internetowych oraz przy obsłudze mediów społecznościowych różnych organizacji. Przynależy do Częstochowskiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, Piotrkowskiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, Towarzystwa Historycznego im. Szembeków w Warszawie oraz Jurajskiego Fotoklubu przy Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie.
Interesuje się dziennikarstwem, literaturą, sztuką XIX wieczną oraz współczesną, promocją kultury oraz fotografią i grafiką komputerową.
Uczestniczka wystaw zbiorowych:
  •  wystawa fotografii „Trwaj chwilo...”, Galeria Skalna, Strzelin k. Wrocławia 2005,
  • wystawa malarstwa i tkanin „Pamięć wielkości Jana Pawła II, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych im. W. Wereszczyńskiej, Klub Spółdzielczy Cz.S.M. Nasza Praca, Częstochowa 2006,
  • wystawa „Przyroda – Impresje”, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych im. W. Wereszczyńskiej, Klub Spółdzielczy Cz.S.M. Nasza Praca, Częstochowa 2006.
  • wystawa indywidualna „Od-cienie świata”, Galeria Zwiastun w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie, 06.11-14.12.2015,
  • wystawa fotografii i grafiki „Trzy spojrzenia. Rysunek-Fotografia-Grafika”, Biblioteka Główna Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 03-31 marca 2016.
  • wystawa pokonkursowa XIX Międzynarodowego Konkursu Cyfrowej Fotokreacji CYBERFOTO 2016, Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie, 29.04-02.06.2016,
  • wystawa „Dwa światy” w Dobrodzieńskim Ośrodku Kultury i Sportu, Dobrodzień, 16.06-08.07.2016,
  • wystawa „Wyrazić siebie”, Galeria Zwiastun w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie, 08.09-02.10.2016.
Nagrody i wyróżnienie:
  • wyróżnienie w II edycji ogólnopolskiego konkursu fotograficznego w kategorii PORTRET organizowanego przez ToDobryKurs.pl, Warszawa 2016.
****

Ekspozycja potwra od 6 marca do 24 kwietnia 
Zapraszamy: Częstochowa, ROK, ul. Ogińskiego 13a.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza