wtorek, 19 marca 2019

Kreatywny Animator- szkolenie dla pracowników merytorycznych instytucji kultury, edukacji oraz bibliotek

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie oraz Fundacja "Stara Szkoła" zapraszają do udziału w szkoleniu "Kreatywny Animator IV"
Kreatywny Animator - to szkolenie dla pracowników merytorycznych instytucji kultury, edukacji oraz bibliotek.

Miejsce: Podzamcze, gmina Ogrodzieniec, Gościniec "Pod Lilijką"
Termin: 17 - 18 maja 2019 r.
Temat: "Bliżej natury - przyroda inspiruje"

Organizatorzy: Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie oraz Fundacja "Stara Szkoła: przy współpracy Pracowni Plastycznej "Manufaktura" w Ogrodzieńcu, Spółki "Zamek w Ogrodzieńcu, Nadleśnictwa Siewierz, Restauracji "Pod Figurą", Agencji "Klauni z Centrum Europy", firmy PRESSART.

CEL SZKOLENIA:
- podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników instytucji kultury i edukacji (też pozaszkolnej) oraz bibliotek, ze szczególnym uwzględnieniem osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.
- integracja zawodowa środowiska instruktorów, animatorów, artystów, menadżerów i pracowników placówek kulturalno-edukacyjnych w regionie.
- zwiększenie dostępności do ciekawej oferty zajęć z różnych dziedzin kultury.
- poznawanie nowych dziedzin i sposobów aktywizowania dzieci i młodzieży.
- rozwijanie zainteresowań nie tylko zawodowych, lecz także pasji i zainteresowań artystycznych osób będących pracownikami instytucji kultury..
- doskonalenie technik i umiejętności manualnych, ruchowych i tzw. "animacyjnych".
- inspirowanie do działań artystycznych, animacyjnych i aktywizujących.
- kształtowanie otwartych postaw twórczych, umożliwianie konfrontacji umiejętności i potencjału uczestników szkolenia, wymiana doświadczeń zawodowych uczestników szkolenia.
- inicjowanie współpracy między instytucjami.i podmiotami związanymi z kulturą.
- promowanie lokalnych tradycji rękodzielniczych.
- promowanie wolontariatu.

Zakładamy, że praktyczne umiejętności nabyte podczas szkolenia pozwolą Państwu ciekawie, efektywnie i niedrogo zaplanować, zorganizować i przeprowadzić różne formy zajęć dla dzieci i młodzieży w Waszych placówkach.
Zapraszamy do udziału w szkoleniu "Kreatywny Animator IV" w bardzo ciekawym i malowniczym miejscu Jury Krakowsko-Częstochowskiej, w Ogrodzieńcu.

PLAN SZKOLENIA:
Dzień I - 17 maja (piątek) - "Łąka, las, ogród"
9.00 - 10.00 - rejestracja uczestników w "Gościncu "Pod Lilijką"
10.00 - warsztaty ekologiczne - prezentacja oferty edukacyjnej Lasów Państwowych Nadleśnictwa Siewierz
10.45 - 12.30 - warsztaty zielarskie (ręcznie robienie mydeł) prowadzi Małgorzata Czopik
12.45 - 13.45 - warsztaty zabawkarski - motywy zwierzęce, prowadzi Dorota Supkowska
14.00 - 15.00 - przerwa obiadowa
15.15 - 16.45 - warsztaty kreatywne "Garden Party" (cz. I Lampiony)
17.00 - 18.30 - warsztaty kreatywne "Garden Party" (cz. II Girlandy)
19.00 - kolacja
20.00 - dla zainteresowanych "Papierowy świat" (pomysły i inspiracje)

Dzień II - 18 maja (sobota) - "Kreatywna biblioteka"
8.30 - 9.30 - śniadanie
10.00 - 11.30 - warsztaty plastyczne "zakładki do książek" - prowadzenie Małgorzata Chebel
11.30 - 12.30 - warsztaty zabaw integracyjnych i animacji - prowadzenie "Klauni z Centrum Europy"
12,30 - przerwa kawowa
13.00 - spotkanie autorskie z autorem książek dla dzieci - prowadzenie Roman Pankiewicz
13.30 - 14.30 - warsztaty kreatywne "Eco-Lato" -(zdobienie toreb/plecaków) - prowadzenie Dorota Supkowska
14.30 - 15.30 - przerwa obiadowa
16.00 - warsztaty bibułkarskie - prowadzenie wolontariusze fundacji "Stara Szkoła"
18.00 - zakończenie szkolenia

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w harmonogramie szkolenia.
Po kolacji istnieje możliwość dodatkowych konsultacji merytorycznych z instruktorem prowadzącym zajęcia plastyczne.

Cena szkolenia dla jednej osoby wynosi 390 zł brutto. (cena szkolenia zawiera: 2 - dniowy pobyt uczestnika nocleg + pełne wyżywienie, materiały szkoleniowe i plastyczne, instruktaż, certyfikat ukończenia szkolenia, ubezpieczenie NW.
Zapisów na szkolenie prosimy dokonywać do 23 kwietnia 2019 r., ilość miejsc ograniczona.

Wpłaty na szkolenie przyjmujemy do 30 kwietnia 2019 r.
nr konta w ING Bank Śląski 23 1050 1142 1000 0005 0162 3847

Kontakt, informacja i zapisy:
Małgorzata Chebel (ROK Częstochowa)
tel: +48 607 299 171
Dorota Supkowska (Fundacja "Stara Szkoła")
tel: +48 507 292 792

1 komentarz: