środa, 10 lipca 2019

Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie zaprasza na wernisaże

Amelia Augustyn. Ryby

malarstwo 
13/07 - 25/08/2019
Galeria Promocji Młodych Antresola
wernisaż 12/07/ 2019, godz. 18.00


Ryby to cykl obrazów, realizowany konsekwentnie od 2014 r., których wybór znajdzie się na wystawie. Jednolity temat, powtarzający się motyw ryb, pozwala pokazać to, co szczególnie interesuje autorkę - proces twórczy; wariacje formy i kompozycji. Obrazy powstają najczęściej w technice olejnej, którą Amelia Augustyn ceni za szerokie możliwości budowania struktury oraz osiągania najróżniejszych efektów fakturalnych. Strona techniczna obrazu ściśle wiąże się z tym, co stanowi jego temat. Malarstwo Amelii powinno intrygować widza nie tylko samym jego ujęciem, ale także, a może przede wszystkim, na pozio-mie warsztatu.
Artystka zwraca jednak uwagę na wieloznaczność wybranego przez siebie motywu ryby, Jej forma ma kształt umowny, ale i symboliczny. To, co ostatecznie pojawia się na płótnie jest wynikiem wielu zmian wprowadzanych w trakcie malowania – kompozycja i kolorystyka klarują się z czasem. W efekcie tych działań powstały obrazy cechujące się wtórnym, „wypracowanym” minimalizmem.

****

Transfiguracje - konstruowanie cybertwarzy


13/07 - 25/08/2019  
fotografia, grafika, instalacje, animacje  
Sala Poplenerowa 
otwarcie wystawy 12/07/2019, godz. 18.00Autorka koncepcji: dr Barbara Major; zespół kuratorski: dr Barbara Major (Miejska Galeria Sztuki), profesor UJD Andrzej Desperak (Zakład Teorii i Komunikacji Wizualnej w Instytucie Sztuk Pięknych UJD w Częstochowie), profesor PCz Jacek Sztuka (Design i Zarządzanie Projektami Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej). Współpraca: Instytut Sztuk Pięknych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. J. Długosza w Częstochowie; Design i Zarządzanie Projektami Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

Celem przedsięwzięcia jest zaprezentowanie w postaci wystawy różnorodnych form wizualnych, ucieleśniających doświadczenia, koncepcje, wyobrażenia, pojawiające się na styku ludzie/najnowsze technologie. Towarzyszy nam chęć rozważania dylematu, czy rzeczywiście, najnowsza technologia powoduje transfiguracje, a jeżeli tak, to jakie formy przybierają te przekształcenia. Szczególnie ciekawe są dla nas te konstrukcje, w których człowiek jawi się w charakterze nowo odkrywającej się istoty, kreującej siebie i swoje środowisko jako „trzecią sferę". W tej przestrzeni granice między tym, co ludzkie i nie-ludzkie są podawane w wątpliwość i negocjowane; jest to miejsce konstruowania nowych podmiotowości. Zasadniczą sprawą jest dla nas przyjrzenie się obrazowym manifestacjom procesów tożsamościowych. Jednym z głównych wątków wystawy będzie prezentacja sposobów kształtowania cybertwarzy, potraktowanych jako wyraz konstruowania tożsamości.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz