środa, 12 czerwca 2019

I Wojewódzki Przegląd Amatorskich Zespołów Teatralnych "ZEZOWATE OKO"

Zgłoszenia do 11 sierpnia 2019
Prezentacje - Częstochowa 6-7 września 2019


Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie oraz Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie zapraszają do udziału w I Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Amatorskich „Zezowate oko”.

Przegląd jest adresowany do nieprofesjonalnych grup teatralnych (młodzieżowych 15+ oraz dorosłych), działających na terenie województwa śląskiego. Mogą w nim uczestniczyć grupy ze szkół ponadpodstawowych, grupy działające w ośrodkach kultury, przy uczelniach, fundacjach, stowarzyszeniach etc., a także grupy niezrzeszone i pojedynczy uczestnicy. Minimalny wiek uczestników to 15 lat. Czas trwania spektaklu do 40 minut, do udziału zaproszone są teatry żywego planu, ruchu, tańca, teatry lalkowe, monodramy. Wyłączone są grupy kabaretowe i teatry plenerowe.

Cele Przeglądu: poszukiwanie i promocja najciekawszych osobowości i zjawisk teatralnych w amatorskim ruchu teatralnym, edukacja teatralna i rozwijanie wrażliwości estetycznej, prezentacja dorobku artystycznego teatrów amatorskich, inspirowanie do poszukiwania nowych form pracy, doskonalenie warsztatu.

Przegląd odbędzie się w dniach 6-7 września br. Zostanie zakończony uroczystością wręczenia nagród laureatom w dniu 7 września br. Warunkiem uczestnictwa będzie nadesłanie do dnia 11 sierpnia br. czytelnie i poprawnie wypełnionych kart zgłoszeń i stosownych klauzul oraz linków do nagrań zgłaszanych spektakli zamieszczonych w internecie. Zgłoszenia należy przesłać  na adres e-mail zezowateoko@zsprus.czest.pl. Kwalifikacja grup teatralnych do udziału w Przeglądzie odbędzie się na podstawie  nagrań zgłoszonych spektakli. Zakwalifikowani uczestnicy zostaną powiadomieni do dnia 20 sierpnia br.

Szczegółowe informacje oraz stosowne dokumenty do pobrania wkrótce na stronach internetowych organizatorów.

Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie, ul. Prusa 20, 42-207 Częstochowa,
zezowateoko@zsprus.czest.pl, 34 366 11 21, www.zsprus.czest.pl.

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie, ul. Ogińskiego 13 a,
tel. 34 366 59 65, 34 324 46 51, teatr@rok.czestochowa.pl, www.rok.czestochowa.pl.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz