wtorek, 7 sierpnia 2018

Konkurs Poezji Śpiewanej „*** żyje się tylko chwilę…”

Konkurs towarzyszy Ogólnopolskiemu Konkursowi Poetyckiemu, jest imprezą otwartą, adresowaną do osób niezwiązanych zawodowo z działalnością muzyczną, nie będących studentami wydziałów muzycznych uczelni wyższych lub akademii muzycznych. 

Do udziału zapraszamy uczestników z subregionu północnego województwa śląskiego (region częstochowski) oraz z Częstochowy. Celem jest popularyzowanie wykonawców poezji śpiewanej i ich repertuaru, także popularyzowanie dorobku polskich autorów, w tym dorobku Haliny Poświatowskiej. Szczególnie doceniane będą przez jurorów własne aranżacje muzyczne do wybranych utworów poetyckich. Konkurs służy też promowaniu uzdolnionych muzycznie i wokalnie młodych ludzi.
Do udziału w Konkursie zapraszamy solistów i duety wokalne. Uczestnicy będą zobowiązani do wykonania dwóch utworów śpiewanych, z dowolnymi tekstami poetyckimi, publikowanymi w książkach, prasie literackiej bądź wydawnictwach pokonkursowych konkursów poetyckich. Organizator zachęca do korzystania z akompaniamentu na żywo. Do akompaniamentu może być stosowany dowolny instrument, można wystąpić z towarzyszeniem małego zespołu muzycznego (do trzech osób). Łączny czas prezentacji obu utworów nie powinien przekroczyć 10 minut.
Przesłuchania konkursowe odbędą się 18 października br., od godz. 16.00 w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie. 
Na zgłoszenia czekamy do dnia 12 października br.
Szczegóły na stronie: http://rok.czestochowa.pl/events.php?GroupId=1&ItemId=569
Wydarzenie FB: https://www.facebook.com/events/459571041120059/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz